Tarieven

 
Intakegesprek + therapeutische behandeling 90 min € 75
Therapeutische vervolgbehandeling 60 min € 55
 
 Individuele traject van 5 sessies  90 min  € 375
 
Ontspanningsmassage van de voeten 60 min € 55
Ontspanningsmassage schouders, rug en voeten 60 min € 55
 

 

Prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (53706595)

Alleen contante betaling is mogelijk.

Een ontspanningsmassage wordt niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Behandeling aan huis

Voor een behandeling aan huis kunt u telefonisch met mij overleggen.

Beroepsvereniging

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT, licentienummer 12476). Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (gedeeltelijk) de consulten via aanvullende verzekeringspaketten. Ik adviseer u om contact op te nemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoeding.

Tevens ben ik geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, licentienummer 309304R).

 

 

 

Mijn praktijk wordt beoordeeld door een extern visitatiebureau. Dit bureau bekijkt mijn praktijkvoering, de praktijkruimte, bedrijfsvoering en bijscholingen. Tevens heb ik regelmatig intervisie overleg met collega’s.

Klachtenprocedure

Als CAM-therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat u vindt dat ik als therapeut niet juist gehandeld heb.

Als Fagt geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien sta ik ingeschreven in het TBC/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.

In geval van een klacht kunt u de hieronder beschreven stappen ondernemen:

1.Neem contact op met mij en leg het probleem voor. We kunnen dan samen kijken voor een oplossing. 

2.Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kunt u contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal u begeleiden in dit proces.  

3.Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot het door u gewenste resultaat dan is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarbij helpen.